Robotik Prostatektomi

Robotla yapılan prostat kanser ameliyatının avantajı var mı ?

Robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP) ameliyatı, ilk kez 2001 yılında yapılmış olmasına karşın, RYRP’yi  açık radikal prostatektomi (ARP) ile birebir karşılaştıran çalışma 2016 yılına kadar yapılamadı. Buna karşın fonksiyonel sonuçlar açısından (idrar kaçırma ve erektil fonksiyon) RYRP’nin daha iyi olduğu iddia edildi. İlk kez Avustralya’dan bir merkez RYRP ile ARP’yi 326 hastada karşılaştırdı. 163 hastaya RYRP, 163 diğer hastaya ise ARP yapıldı. ARP ve RYRP yapılan hastaların, çıkarılan prostatlarının incelenmesinde cerrahi sınırda tümör bulunma olasılığı; RYRP yapılanlarda % 15, ARP yapılanlarda ise % 10 bulundu. Yani tümörsüz bırakma açısından, istatistiki anlamlılıkta olmasa da, açık ameliyat (ARP) daha avantajlı bulundu. 3 ay sonra hastaların erken fonksiyonel sonuçlarına (idrar kaçırma ve erektil fonksiyon) bakıldığında iki yöntem arasında bir fark olmadığı bildirildi. Bu, açık radikal prostatektomi (ARP) ile robotik cerrahiyi (RYRP) karşılaştıran ilk çalışmaydı. Bu çalışmaya göre, erken dönem sonuçlar göz önüne alındığında; idrar kaçırma, erektil fonksiyon ve cerrahi sınırda tümörsüzlük bakımından robotik cerrahinin prostat kanser ameliyatında gösterilmiş bir avantajının olmadığı bildirildi. Uygulanan yöntemden (yani açık ya da robotik yöntemden) ziyade; uygulayan cerrahın deneyim ve becerisi sonuçları etkiler denildi. Lancet dergisinde yayınlanan bu makaleyi bulup okuyabileceğiniz

Referans:

Robot-assisted laparoscopic prostatectomy versus open radical retropubic prostatectomy: early outcomes from a randomised controlled phase 3 study John W Yaxley, Geoff rey D Coughlin, Suzanne K Chambers, Stefano Occhipinti, Hema Samaratunga, Leah Zajdlewicz, Nigel Dunglison, Rob Carter,Scott Williams, Diane J Payton, Joanna Perry-Keene, Martin F Lavin, Robert A Gardiner

Lancet 2016; 388: 1057–66