Özgeçmiş

1962 yılında Amasya Merzifon’da doğdu. İlkokulu Ankara Mehmet Akif İlkokulunda bitirdikten sonra 1973 1980 yılları arasında TED Ankara Kolejinde orta ve lise öğrenimini tamamladı. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girip 1986 yılında mezun oldu ve tıp doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl Çanakkale Ezine Uluköy Sağlık Ocağında pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetine başladı. Yedi ay sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Üroloji ihtisasına başladı. 1990 yılında Avusturya Salzburg General Hospitalda Prof. Julian Frickin Üroloji Departmanında 1 yıl süreyle özellikle taş hastalıklarının cerrahi tedavisi, taş kırma ve ürolojik tümör cerrahisi üzerine çalıştı.  1992 yılında üroloji ihtisasını tamamlayarak üroloji uzmanı oldu. 1993 yılında zorunlu hizmetinin geri kalan kısmını tamamlamak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde Üroloji uzmanı olarak göreve başladı. 1995 Ocak ayında yeniden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında uzman olarak görev yapmaya başladı. 4 Kasım 1997 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın yaptığı doçentlik sınavını başarı ile tamamladı ve üroloji doçenti ünvanını aldı. Ocak 1998 tarihinde 6 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde Baylor College of Medicine Üroloji Departmanı’nda Prof. Peter Scardino’nun kliniğinde ‘Urooncology Travelling Fellowship’ programına katıldı. Haziran 2002 – Haziran 2006 tarihleri arasında 4 yıl süreyle Ankara Ürologlar Derneği yönetim kurulunda görev yaptı. Ekim 2006 – Ekim 2008 tarihleri arasında Türk Üroloji Derneği yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. 2009-2011 yılları arasında Üroonkoloji Derneği yönetim kurulunda görev yaptı.

Dr. Baltacı, uluslar arası ‘Journal of Urology’, ‘Urology’ dergilerinde ve Türkiye’de çeşitli üroloji dergilerinde bilimsel danışma kurulunda yer almaktadır. İnternasyonel bilimsel dergilerde basılan 100’ün üzerinde çalışması ve bu çalışmalara yapılmış 700’ün üzerinde bilimsel atıfı bulunmaktadır. 2002 yılında yapılan 17. Ulusal Üroloji Kongresi’nde “İleal konduit üriner diversiyonlarda reflüyü önlemek için yeni bir üreteroileal anastomoz tekniği” adlı çalışması ile poster 1.lik ödülüne, 2003 yılında yapılan 6. Ulusal Üroonkoloji Sempozyumu’nda “Thrombospondin-1,VEGF expression and microvessel density in renal cell carcinoma and their relationship with multifocality” adlı çalışması ile en iyi araştırma dalında 1.lik ödülüne, 2005 yılında  üroonkoloji konusunda yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye’de ilk kez verilen Ulusal Üroonkoloji Bilim Ödülü’ne ve 2006 yılında yapılan 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu’nda “Renal hücreli karsinoma tiplendirmesi ve prognozunda cyclin D1, cyclin D3, cyclin E, p27, cd44, muc1, ck7 ve ck20’nin yeri ve ilişkileri” adlı çalışması ile Ege Patoloji Derneği Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Üroonkoloji Derneği’ne, Endoüroloji Derneği’ne, Ankara Ürologlar Derneği’ne, Avrupa Üroloji Derneği’ne üyedir. 2015-2017 tarihleri arasında Üroonkoloji Derneği başkanlığı yapmış, halen aynı derneğin yönetim kurulu üyesi olarak görevini yürütmektedir. Evli ve bir kız çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.